Horizontaal gestuurde boring2024-07-08T14:22:42+00:00

WANNEER GESTUURD BOREN?

Horizontaal gestuurd boren is aangewezen om twee punten ondergronds te verbinden op een kosten- en tijdbesparende manier. Onder particuliere woningen zitten er soms nog oude gebroken afvoeren. Wanneer men ons contacteert, zijn er reeds veel kosten gemaakt voor een camera-inspectie en het proberen ruimen van de oude afvoer. Vervolgens probeert men door de oude buis een nieuwe (kleinere buis) te steken.

Ten einde raad komt men dan bij ons terecht omdat de aannemer de breuk enkel kan herstellen door de vloeren op te breken en de buis te vervangen in open sleuf. Dankzij onze expertise in horizontaal gestuurde boringen of hdd drilling, kunnen wij een buis onder uw woning boren die minstens even groot is als uw bestaande afvoer tot 80m lengte en dit met een slaagpercentage van 95%!!!

Onze specialiteit: gestuurde boringen onder huizen en fabriekshallen

Wij hebben ons gespecialiseerd in het gestuurd boren onder huizen en fabriekshallen. De productie kan blijven draaien terwijl wij onder de werkvloer boren. Op deze manier moeten er geen machines ontmanteld worden en moet uw vloer niet opnieuw hersteld worden na de werken.

horizontaal boren onder fabriekshal

Horizontaal gestuurde boringen, enkele praktijkvoorbeelden

horizontaal boren onder wegen

Onder wegen

Wij boren onder wegen zodat deze niet moeten worden opgebroken. Er is geen herstelschade en verzakkingen, en tijdens de uitvoering kan het verkeer ongehinderd doorrijden zonder omleidingen te volgen.

Onder parkings

Wij boren onder parkings van supermarkten. Tijdens de uitvoering kunnen de klanten ongehinderd parkeren en winkelen. Bij opbraak van de asfaltverharding zijn deze plaatsen een week onbruikbaar tot na herstelling van de wegbedekking. De herstelling blijft dan ook nog zichtbaar zoals een lappendeken.

horizontaal boren onder parking
horizontaal boren onder oprit

Onder opritten en hagen

Wij boren dwarts onder opritten zodat de bewoners vrij op en af konden tijdens het aanleggen van de hoofdwaterleiding in de stoep. We boren in de lengte voor het binnenbrengen van de waterleiding in de woning.

Wij boren onder een haag voor het plaatsen van een wachtbuis voor beveiligingskabels. Op deze manier kan uw oude haag rustig verder groeien.

Onder beken en vijvers

Wij boren onder beken zodat de leidingen en kabels diep genoeg onder de bodem liggen. Zo kunnen ze niet bevriezen of beschadigd worden door kranen die de gracht uitkuisen.

Wij boren onder een vijver op 5 m diepte zodat de huisaansluiting van de gas recht naar de woning loopt en een korter traject volgt. De boring gebeurt 2 meter onder de bodem om de vijverfolie zeker niet te beschadigen.

icon riolering
horizontaal boren onder talud

Onder een talud

Wij boren onder een talud zodat de hoogspanningskabels onder een hoek van 65° recht van een bergwand naar de hoogspanningscabine lopen. Het traject wordt op die manier beduidend ingekort, zodat de kost van de werken onder controle blijven.

Garanties

We kunnen horizontale boringen uitvoeren tot een lengte van 80 meter en dit met een slaagpercentage van 95%. Wij willen u als boorbedrijf een goedkopere en snellere manier dan opbreken aanbieden. De mensen die op ons vertrouwen wil ik geen dubbele kosten laten maken. Als het ons niet lukt moet de vloer opengebroken worden. Als u dat wenst kunnen we op voorhand een haalbaarheidsstudie uitvoeren.

In bepaalde toepassingen zijn wij tot 70% goedkoper. Voor andere toepassingen zijn wij tot 30% duurder dan de gangbare methodes, maar zijn er voordelen in het verminderen van herstel of tijdswinst. Wij garanderen dat voor elk probleem er een werf is, waar wij eenzelfde probleem hebben kunnen oplossen door een gestuurde boring. Vraag naar onze referenties!

Meer weten over horizontaal gestuurd boren?
Contacteer ons!

Veelgestelde vragen over horizontaal gestuurd boren

Wat is een horizontaal gestuurde boring?2024-07-08T14:34:35+00:00

Een horizontaal gestuurde boring is een sleufloze techniek die gebruikt wordt voor de aanleg van ondergrondse structuur, zoals waterleidingen, gasleidingen, rioleringen en fiberkabels. Horizontaal gestuurd boren is vooral interessant voor boorwerkzaamheden onder bestaande infrastructuur.

Wat zijn de voordelen van horizontaal gestuurde boringen?2024-07-08T14:34:59+00:00

Het belangrijkste voordeel van horizontaal gestuurd boren is de minimale kost. We kunnen de kostprijs voor boorwerkzaamheden drukken, omdat we een horizontaal gestuurde boring kunnen uitvoeren zonder breken. Zo kunnen we bijvoorbeeld onder uw fabriekshal boren zonder dat u de productie hoeft stil te leggen.

Hoe werkt een horizontaal gestuurde boring?2023-07-28T09:51:59+00:00

Een horizontaal gestuurde boring gebeurt doorgaans in 3 fases. Tijdens de piloot boring worden de boorbuizen met de boorkop in de grond gedrukt. Tijdens de boring kunnen we de boorkop sturen door de boorkop in een bepaalde positie vast te zetten. Wanneer de boorkop in de ontvangput aangekomen is, wordt de kop vervangen door een “ruimer”. De ruimer wordt terug door het boorgat getrokken en vergroot op die manier het boorgat. Wanneer het boorgat groot genoeg is, wordt de ruimer vervangen door een barrel en de productbuis. Tenslotte wordt de productbuis door het boorgat getrokken.

Wat is de maximale lengte voor een horizontaal gestuurde boring?2023-07-28T09:48:49+00:00

Met een horizontaal gestuurde boring kunnen we afstanden tot 80 meter overbruggen.

Waarom is een gestuurde boring goedkoper?2024-07-08T14:35:26+00:00

Horizontaal gestuurd boren is bijna altijd goedkoper omdat de bovengrondse activiteiten (productie, winkel, verkeer, …) niet stil gelegd moeten worden. Omdat we horizontaal gestuurde boringen kunnen uitvoeren zonder breken, moeten er na de werkzaamheden geen vloeren, wanden of muren hersteld worden.

Kunnen jullie werkelijk onder alles boren?2023-07-28T09:51:50+00:00

Ja, dat kan. We boren niet enkel onder wegen en gebouwen, maar ook onder parkings en zelfs onder beken en vijvers.

Kunnen jullie op voorhand een haalbaarheidsstudie doen?2023-07-28T09:51:46+00:00

Dat kan zeker. Met een slaagpercentage van 95% zijn we er bijna zeker van dat we zonder openbreken een horizontaal gestuurde boring kunnen uitvoeren. Als dat niet het geval is, zoeken we samen met u naar de meest geschikte oplossing.

Doen jullie ook een werfbezoek?2023-07-28T09:51:25+00:00

Als u dit wenst, komen we op voorhand langs om een kijkje op de werf te nemen.

Go to Top