Grondwater oppompen

U wilt grondwater in de kelder laten oppompen? DSK Piping komt ter plekke om een drainage-systeem te boren, zodat we het overtollig water kan wegvloeien zonder dat u voor het wegpompen moet investeren in een dure pomp.

Regen- of oppervlaktewater dringt de grond in (infiltreert) tot het een niet-doorlatende laag bereikt. Boven deze laag raakt de grond verzadigd; de “verzadigde zone” De hoogte tot waar deze verzadiging optreedt is het grondwaterpeil.

Grondwater oppompen doet u best bij een te hoge waterstand om problemen te vermijden als:

  • Beschadiging van verhardingen en funderingen bij vorst (door uitzetten van het water bij bevriezing wordt de bovengrond opgedrukt)
  • Water in kruipruimtes en schimmel in panden als gevolg van vocht
  • Grondwater dat binnendringt in de kelder

Overtollig water wegpompen? Een job voor een vakman!

Het is dus van het grootste belang om bij overtollig grondwater niet te wachten tot het in uw kelder binnendringt. Contacteer DSK Piping, uw specialist op vlak van drainage, en laat het grondwater oppompen vooraleer u met extra kosten geconfronteerd wordt.

Onze ervaren vakmannen komen ter plekke om samen met u de mogelijkheden te bekijken. Wij boren een drain via een parabolische boring al uw overtollig grondwater af te leiden naar een pompput voor het oppompen en overslaan naar grachten of riolen.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over grondwater wegpompen